Sách tham khảo

Reference documents (click here for english)


Sách tham khảo

1. Xin mời quý vị tham khảo tài liệu về thị trường rau quả tươi của EU 2019 tại tài liệu đính kèm

2. Xin mời quý vị tham khảo tài liệu về nhu cầu may mặc tại EU 2020

3. Xin mời quý vị tham khảo về thủ tục Quy tắc xuất xứ trong EVFTA

4. Xin mời Quý vị tham khảo Tổng quan các quy định nhập khẩu của EU và Bỉ

5. Xin mời Quý vị tham khảo thông tin về nhu cầu Xoài tại EU

Reference documents

1. EU delegation to Vietnam has published a guidebook for EVFTA. Please take a look at the attached file.

2. Doing business with Vietnam: some main points market access regulation

3. Doing business in Vietnam 2021