Sách tham khảo

Reference documents (click here for english)


Sách tham khảo

1. Xin mời quý vị tham khảo tài liệu về thị trường rau quả tươi của EU 2019 tại tài liệu đính kèm

Reference documents

1. EU delegation to Vietnam has published a guidebook for EVFTA. Please take a look at the attached file.

2. Doing business with Vietnam: some main points market access regulation