Danh sách các nhà nhập khẩu thực phẩm tại Bỉ

Thương vụ xin cung cấp kèm theo đây danh sách các nhà nhập khẩu thực phẩm tại Bỉ để Quý doanh nghiệp quan tâm liên hệ. Thông tin chi tiết xin liện hệ với Thương vụ tại phần Contact – Liên hệ hoặc tương tác với Thương vụ tại https://www.facebook.com/Viet-Nam-Trade-Office-to-Belgium-EU-and-Luxembourg-622268075064456/