Quan hệ đối tác trong tương lai giữa Anh và EU

Vương quốc Anh rời Liên minh Châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, sau 47 năm là thành viên EU. Theo Thỏa thuận rút khỏi EU, nước này chính thức là nước thứ ba của EU và do đó không còn tham gia vào quá trình ra quyết định của EU.

Tuy nhiên, EU và Vương quốc Anh đã cùng đồng ý về một giai đoạn chuyển tiếp, kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cho đến lúc đó, mọi thứ vẫn tiếp tục như trước đối với công dân, người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà đầu tư, sinh viên và nhà nghiên cứu ở cả EU và nước Anh. Luật của EU vẫn được áp dụng cho Vương quốc Anh cho đến khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp.

EU và Anh sẽ sử dụng những tháng này để đàm phán về một quan hệ đối tác đầy tham vọng và công bằng cho tương lai.

  1. Thoả thuận Rút khỏi EU

Thỏa thuận Rút lui được ký kết giữa Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh thiết lập các điều khoản về việc Vương quốc Anh rút khỏi EU có trật tự, phù hợp với Điều 50 của Hiệp ước Liên minh châu Âu.

Thỏa thuận này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2020, sau khi đã được nhất trí vào ngày 17 tháng 10 năm 2019, cùng với Tuyên bố chính trị thiết lập khuôn khổ của quan hệ đối tác EU-Vương quốc Anh trong tương lai.

Hiệp định bao gồm hai tài liệu chính:

  • Bản thân Thỏa thuận Rút lui, bao gồm Nghị định thư về Ireland và Bắc Ireland
  • Tuyên bố chính trị đặt ra khuôn khổ cho mối quan hệ tương lai giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu
  • Quyền công dân

Thỏa thuận rời khoải EU bảo vệ những công dân EU cư trú tại Vương quốc Anh và các công dân Vương quốc Anh cư trú tại một trong 27 Quốc gia Thành viên EU vào cuối giai đoạn chuyển tiếp.

Nó cũng bảo vệ các thành viên gia đình được cấp quyền theo luật của Liên minh Châu Âu (chẳng hạn như vợ / chồng hiện tại và bạn đời đã đăng ký, cha mẹ, ông bà, con, cháu và một người trong mối quan hệ lâu bền hiện tại) để tham gia cùng các thành viên gia đình của họ trong tương lai.

  • Tuyên bố chính trị

Tuyên bố Chính trị đi kèm với Thỏa thuận Rút lui và đặt ra khuôn khổ cho mối quan hệ tương lai giữa Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh.

Nó thiết lập các thông số của một quan hệ đối tác đầy tham vọng, rộng lớn, sâu sắc và linh hoạt bao gồm thương mại, hợp tác kinh tế và an ninh.

Về kinh tế , hai bên sẽ có một Hiệp định Thương mại Tự do toàn diện và cân bằng làm cốt lõi và sẽ bao gồm các lĩnh vực hợp tác như giao thông, năng lượng, khí hậu, môi trường và thủy sản. Tuyên bố cũng nêu rõ mối quan hệ trong tương lai phải đảm bảo cạnh tranh cởi mở và bình đẳng, bao gồm các cam kết mạnh mẽ để đảm bảo một sân chơi bình đẳng.

Với quan điểm về an ninh của Châu Âu và sự an toàn của công dân, quan hệ đối tác an ninh trong tương lai sẽ bao gồm cả việc thực thi pháp luật và tư pháp hình sự, cũng như chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng và các lĩnh vực hợp tác khác.

Tuyên bố Chính trị cũng dự đoán rằng mối quan hệ đối tác này cần được gắn vào một khuôn khổ quản trị tổng thể, với các cơ chế thích hợp để thực thi và giải quyết tranh chấp.

  • Quá trình thương lượng

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, Ủy ban đã đưa ra khuyến nghị với Hội đồng để mở các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác mới với Vương quốc Anh. Các chỉ thị đàm phán đã được Hội đồng thông qua vào ngày 25 tháng 2 năm 2020.

Chỉ thị này bao gồm tất cả các lĩnh vực quan tâm được nêu trong Tuyên bố Chính trị, được nhất trí giữa EU và Vương quốc Anh vào tháng 10 năm 2019, bao gồm hợp tác thương mại và kinh tế, thực thi pháp luật và hợp tác tư pháp trong các vấn đề hình sự, chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng, tham gia vào Các chương trình của EU và các lĩnh vực hợp tác chuyên đề.

Với tư cách là nhà đàm phán của EU, Ủy ban dự định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng và các cơ quan chuẩn bị của Hội đồng, cũng như với Nghị viện châu Âu, như trường hợp trong quá trình đàm phán Thỏa thuận rút tiền.

  • Giai đoạn chuyển tiếp

Trong Thời kỳ Chuyển đổi, Vương quốc Anh không còn là Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc của Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử Châu Âu. Với tư cách là nước thứ ba, nước này sẽ không còn tham gia vào các quá trình ra quyết định của EU. Nó cũng sẽ không còn đại diện trong các thể chế của EU (chẳng hạn như Nghị viện châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng EU), các cơ quan, văn phòng của EU hoặc các cơ quan khác của EU.

Tuy nhiên, và theo thỏa thuận với Vương quốc Anh:

Tất cả luật của Liên minh Châu Âu, trên tất cả các lĩnh vực chính sách, vẫn được áp dụng đối với và ở Vương quốc Anh, ngoại trừ các điều khoản của Hiệp ước và các hành vi không ràng buộc và tại Vương quốc Anh trước khi Hiệp định rút tiền có hiệu lực . Đặc biệt, Vương quốc Anh sẽ vẫn ở trong Liên minh thuế quan EU và trong Thị trường chung với tất cả bốn quyền tự do (di chuyển hàng hóa, vốn, con người và dịch vụ) và áp dụng tất cả các chính sách của EU.

Tất cả các tổ chức, cơ quan, văn phòng và cơ quan của Liên minh Châu Âu tiếp tục nắm giữ các quyền lực mà luật pháp Liên minh Châu Âu trao cho họ liên quan đến Vương quốc Anh và cho các thể nhân và pháp nhân cư trú hoặc thành lập tại Vương quốc Anh trong suốt giai đoạn chuyển tiếp.

Vương quốc Anh tiếp tục tham gia vào các chương trình của EU và đóng góp vào ngân sách của Liên minh trong giai đoạn 2014-2020.

Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu tiếp tục có thẩm quyền đối với Vương quốc Anh trong giai đoạn chuyển tiếp. Điều này cũng áp dụng cho việc giải thích và thực hiện Thỏa thuận Rút tiền.

Vương quốc Anh cũng tiếp tục áp dụng các chính sách Công lý và Nội vụ của Liên minh Châu Âu, bao gồm cả Lệnh bắt giữ của Châu Âu.

Vương quốc Anh bị ràng buộc với Chính sách nghề cá chung của EU và các điều khoản của các hiệp định quốc tế có liên quan.

Chính sách An ninh và Đối ngoại Chung của EU áp dụng cho Vương quốc Anh trong giai đoạn chuyển tiếp và Vương quốc Anh phải thực hiện các chế độ trừng phạt của EU, đồng thời ủng hộ các tuyên bố và lập trường của EU tại các nước thứ ba và các tổ chức quốc tế.

  • Hiệp định quốc tế và Euratom

Trong Thời kỳ Chuyển đổi, Vương quốc Anh sẽ áp dụng các thỏa thuận quốc tế của Liên minh. Tuy nhiên, Vương quốc Anh có thể thực hiện các bước để chuẩn bị và thiết lập các thỏa thuận quốc tế mới của riêng mình. Trong trường hợp các thỏa thuận như vậy bao gồm các lĩnh vực thẩm quyền riêng của Liên minh, chúng chỉ có thể có hiệu lực hoặc bắt đầu áp dụng, trong Giai đoạn Chuyển đổi nếu Vương quốc Anh được EU cho phép rõ ràng cho mục đích này.

Liên minh đã chính thức thông báo cho các đối tác quốc tế của mình về việc Vương quốc Anh rút khỏi EU và các thỏa thuận chuyển tiếp dự kiến ​​trong Thỏa thuận Rút lui này, bao gồm cả đối với các thỏa thuận quốc tế của Liên minh Châu Âu thông qua Bản ghi chú, cũng được Vương quốc Anh tán thành.

  • Nhóm chuyên trách về quan hệ với Vương quốc Anh (UKTF)

Nhóm chuyên trách về Vương Quốc Anh  chịu trách nhiệm điều phối tất cả các công việc của Ủy ban Châu Âu về các vấn đề chiến lược, hoạt động, pháp lý và tài chính liên quan đến sự rút lui của Vương quốc Anh và mối quan hệ trong tương lai với Liên minh Châu Âu.

Nhóm  được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2019 và thay thế nhóm chuẩn bị và tiến hành các cuộc đàm phán với Vương quốc Anh theo Điều 50 TEU, được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2016

  • Tuyên bố chung giữa Anh và EU trong ngày 8/12/2020

Đồng chủ tịch Ủy ban hỗn hợp EU-Vương quốc Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maroš Šefčovič và Công tước- Thủ hiến Lancaster, Rt Hon Michael Gove – hôm 8/12 đã tổ chức một cuộc họp chính trị để giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc thực hiện Thoả thuận Anh rời EU, đảm bảo rằng Thỏa thuận rút lui này, đặc biệt là Nghị định thư về Ireland và Bắc Ireland, có hiệu lực hoàn toàn vào cuối giai đoạn chuyển tiếp, tức là kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, là điều cần thiết. Nghị định thư bảo vệ Thỏa thuận Thứ Sáu Tuần Thánh (Belfast) trên mọi khía cạnh của nó, duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên đảo Ireland.

Sau quá trình làm việc tích cực và mang tính xây dựng trong những tuần qua của EU và Vương quốc Anh, hai đồng chủ tịch hiện có thể công bố thỏa thuận về nguyên tắc của họ về tất cả các vấn đề, đặc biệt liên quan đến Nghị định thư về Ireland và Bắc Ireland.

Một thỏa thuận về nguyên tắc đã được thiết lập trong các lĩnh vực sau: Trạm kiểm soát biên giới / Điểm nhập cảnh đặc biệt để kiểm tra động vật, thực vật và các sản phẩm có nguồn gốc, khai báo xuất khẩu, cung cấp thuốc, cung cấp thịt ướp lạnh và các sản phẩm thực phẩm khác cho các siêu thị, và giải thích rõ về việc áp dụng viện trợ của Nhà nước theo các điều khoản của Nghị định thư.

Các bên cũng đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc đối với các quyết định mà Ủy ban hỗn hợp phải đưa ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đặc biệt, điều này liên quan đến các thỏa thuận thực tế liên quan đến sự hiện diện của EU tại Bắc Ireland khi các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh thực hiện kiểm tra và kiểm soát theo Nghị định thư , xác định các tiêu chí để hàng hóa được coi là “không có nguy cơ” vào EU khi chuyển từ Vương quốc Anh đến Bắc Ireland, việc miễn trợ cấp nông nghiệp và thủy sản khỏi các quy tắc viện trợ của Nhà nước, hoàn thiện danh sách chủ tịch hội đồng trọng tài cho cơ chế giải quyết tranh chấp để hội đồng trọng tài có thể bắt đầu hoạt động kể từ năm sau, cũng như sửa chữa các sai sót và thiếu sót trong Phụ lục 2 của Nghị định thư.

Theo quan điểm của các giải pháp được hai bên nhất trí này, Vương quốc Anh sẽ rút các điều khoản 44, 45 và 47 của Dự luật Thị trường Nội bộ Vương quốc Anh, và không đưa ra bất kỳ điều khoản nào tương tự trong Dự luật Thuế.

Bước tiếp theo

Về nguyên tắc, thỏa thuận này và các văn bản dự thảo kết quả hiện sẽ phải tuân theo các thủ tục nội bộ tương ứng ở EU và ở Anh. Khi điều này được thực hiện, một cuộc họp thường kỳ lần thứ năm của Ủy ban Hỗn hợp EU-Vương quốc Anh sẽ được triệu tập để chính thức thông qua chúng. Việc này sẽ diễn ra trong những ngày tới và trước cuối năm.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s