Tổng hợp các quy định mới của EU về một số ngưỡng dư lượng hóa chất nông nghiệp dùng cho động thực vật

Quy định (EU) 2022/1264 ngày 20 tháng 7 năm 2022 sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với hoạt chất  fludioxonil trong hoặc trên một số sản phẩm.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Châu Âu ban hành Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1264 ngày 20 tháng 7 năm 2022 sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với hoạt chất  fludioxonil trong hoặc trên một số sản phẩm áp dụng đối với một nhóm sản phẩm có nguồn gốc cả thực vật và động vật.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 10/8/2022.

Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.192.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A192%3ATOC

EU thay đổi  MRL đối với  một số hoạt chất  acequinocyl, chlorantraniliprole and emamectin;   1,4-dimethylnaphthalene, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden and valifenalat  trong hoặc trên một số nông sản thực phẩm.

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Châu Âu ban hành Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1290 ngày 22 tháng 7 năm 2022 sửa đổi Phụ lục II, III và IV của Quy định 396/2005 liên quan đến  sửa đổi mức dư lượng tối đa (MRL) các hoạt chất  ametoctradin, chlormequat, dodine, nicotine, profenofos và Spodoptera exigua multiapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) phân lập BV-0004  áp dụng đối với một nhóm sản phẩm: trái cây, rau và sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 12/8/2022.

Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A196%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.196.01.0074.01.ENG#ntr1-L_2022196EN.01007702-E0002

Đồng thời, Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Châu Âu cũng đã ban hành Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1264 sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với hoạt chất  fludioxonil trong hoặc trên một số sản phẩm áp dụng đối với một nhóm sản phẩm có nguồn gốc cả thực vật và động vật.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 10/8/2022.

Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.192.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A192%3ATOC

Quy định (EU) 2022/1290 ngày 22 tháng 7 năm 2022 sửa đổi Phụ lục II, III và IV của Quy định 396/2005 liên quan đến mức dư lượng tối đa  (MRL)  các hoạt chất  ametoctradin, chlormequat, dodine, nicotine, profenofos và Spodoptera exigua multiapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) phân lập BV-0004 trong một số sản phẩm nông sản thực phẩm.

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Châu Âu ban hành Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1290 ngày 22 tháng 7 năm 2022 sửa đổi Phụ lục II, III và IV của Quy định 396/2005 liên quan đến  sửa đổi mức dư lượng tối đa (MRL) các hoạt chất  ametoctradin, chlormequat, dodine, nicotine, profenofos và Spodoptera exigua multiapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) phân lập BV-0004  áp dụng đối với một nhóm sản phẩm: trái cây, rau và sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 12/8/2022.

Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A196%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.196.01.0074.01.ENG#ntr1-L_2022196EN.01007702-E0002

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Châu Âu ban hành Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1343 sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện  và Hội đồng Châu Âu liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với hoạt chất acequinocyl, chlorantraniliprole and emamectin  trong hoặc trên một số sản phẩm áp dụng đối với một nhóm sản phẩm có nguồn gốc cả thực vật và động vật.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 19/8/2022.Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.202.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC

Bên cạnh đó, ngày 1 tháng 8 năm 2022 Ủy ban Châu Âu ban hành Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1346 sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với hoạt chất 1,4-dimethylnaphthalene, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden and valifenalate trong hoặc trên một số sản phẩm áp dụng đối với một nhóm sản phẩm có nguồn gốc cả thực vật và động vật.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 21/8/2022.Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.202.01.0031.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC.

EU cũng quy định các lô hàng sản phẩm đã được sản xuất trước khi có Quy định sửa đổi này sẽ tiếp tục áp dụng ngưỡng MRL đối với các hoạt chất trên theo phụ lục II và  III  của Quy định (EC) số 396/2005 đến  trước ngày 22 tháng 2 năm 2023.

Cả 2 Quy định này sẽ được chính thức đối với các loại sản phẩm được  sản xuất trong EU và nhập khẩu từ bên ngoài EU áp dụng từ  ngày 22 tháng 2 năm 2023.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s