Quy định của Ủy ban Châu Âu  (EU) 2022/2293 ngày 6 tháng 12 năm 2022  

 Bổ sung Quy định bổ sung (EU) 2017/625 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng liên quan đến các yêu cầu đối các lô hàng có  thực phẩm có nguồn gốc động vật và một số hàng hóa làm thức ăn cho người tiêu dùng. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Ủy ban châu… Đọc tiếp Quy định của Ủy ban Châu Âu  (EU) 2022/2293 ngày 6 tháng 12 năm 2022  

Danh sách các quốc gia được phê duyệt kế hoạch giám sát hóa chất, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Quy định của Ủy ban Châu Âu  (EU) 2022/2293 ngày 18 tháng 11 năm 2022 sửa đổi Quy định thực thi (EU) 2021/405  liên quan đến danh sách các  quốc  gia thứ được phê duyệt  kế hoạch giám sát hóa chất,  giới hạn  tồn dư dư lượng tối đa cho phép thuốc bảo vệ thực… Đọc tiếp Danh sách các quốc gia được phê duyệt kế hoạch giám sát hóa chất, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật