EU công bố danh sách kiểm soát an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 27 tháng 01 năm 2023, Uỷ ban châu Âu đã đăng công báo Quy định số (EU) 2023/174, ban hành ngày 26/01/2023, sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU. Theo… Đọc tiếp EU công bố danh sách kiểm soát an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023