EU vừa thông qua Lệnh cấm ô tô đăng ký mới chạy bằng xăng và dầu diesel từ 2035

Ngày 25 tháng 3 năm 2023, EU và Đức đạt được thỏa hiệp về lệnh cấm ô tô chạy xăng và dầu diesel. Đức dỡ bỏ quyền phủ quyết để đổi lấy sự miễn trừ đối với nhiên liệu tổng hợp. Ngay sau khi thỏa thuận này đạt được, ngày 27 tháng 03, đại diện… Đọc tiếp EU vừa thông qua Lệnh cấm ô tô đăng ký mới chạy bằng xăng và dầu diesel từ 2035